POGLEDAJTE NAŠE KANCELARIJE U EVROPI

ZKT Grupa zapošljava više od 450 kvalifikovanog osoblja. Filijale i partnerstva kompanije nalaze se širom Evrope - Beograd (Srbija), Varšava (Poljska), London (Velika Britanija), Dizeldorf (Nemačka), Ljubljani (Slovenija). Sedište se nalazi u Pragu.

  • ZK Termochem - Metalac Termochem