KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

SIEMENS WA 66985

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 175.000,00 €
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 66806

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 95.850,00 €
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 66980

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 124.000,00 €
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 66425-428

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 241.000,00 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 66427-428

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 88.750,00 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67416-418

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 161.238,35 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67453-454

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 117.150,00 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67448

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 78.100,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67462-63

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 142.000,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67468-69

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 142.000,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67437-38

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 134.900,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 66481-93

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 60.350,00 €
SEZONA:

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67474

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 145.001,00 €
SEZONA:

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67490-93

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 56.800,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67448

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 79.002,40 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67439-440

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 136.167,20 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67494-496,498

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 56.800,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67441-442

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 136.167,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67443-444

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 135.929,60€
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 6700451

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 39.349,00 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67504

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 60.350,00€
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 6700464-467

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 120.614,40€
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 67466

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 69.785,90 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 6700475

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 61.576,20 €
SEZONA: 2011/12

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 6700438-441

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 124.043,40 €
SEZONA: 2011/12

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.

SIEMENS WA 6700429-431

NARUČILAC: SIEMENS AUSTRIJA
VREDNOST: 176.272,20 €
SEZONA: 2011/12

OPIS RADA: Zavarene čelične konstrukcije - kućište transformatora.