KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

Silosi za barite

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 621.860,00 KM
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Silosi

Silosi

Rezervoari