KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

RTG kranovi Valensija

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 2. 122 233,64 €
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi luka Boluda, Las Palmas

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 211.415,30 €
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi Malta

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 5.154.359,00 KM
SEZONA: 2007/08

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi Valensija

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 3.390.439,00 KM
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi Malta

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 1.533 227,00 €
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi Abu Dabi

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 2.587,365,04 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG kranovi Valensija

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 405.052,20 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

RTG Kranovi Barselona

NARUČILAC: Konecranes, Finska
VREDNOST: 249.213,90 €
SEZONA: 2011

OPIS RADA: Izrada zavarene čelične konstrukcije lučkih kranova u koje se uključuje izrada kompletnog čeličnog dijela konstrukcije sa predmontažom a kao i ugradnja elektro opreme kod pojedinih projekata u zavisnosti od zahtjeva naručioca posla.

Mosni kranovi 10, 20 i 40t

NARUČILAC: Montavar, Crna Gora
VREDNOST:
SEZONA: 2007/08

OPIS RADA: Izrada noseće konstrukcije mostnih dizalica različite nosivosti, kao i njihova montaža sa ugradnjom elektro opreme i puštanja u rad istih.