KONTAKT INFO

 • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
 • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
 • Crna Gora
 • Tel/Fax: +382 40212202
 • E-mail:info@metalac.me

ISPORUKA MATERIJALA, PROIZVODNJA


  U osnovi proizvodnog programa firme nalazi se izrada:

 • Zavarenih konstrukcija.
 • Opreme pod pritiskom - silosa.
 • Rezervnih delova za: alatne mašine, opremu u termo i hidro elektranama.
 • Mehaničke opreme.
Proizvodni prostor čine tri hale:

 • 1. Hala bravarske obrade (za proizvodnju čeličnih konstrukcija) dimenzija 135 x 40 m sa aneksom
  dimenzija 135 x 6 m, ukupne površine 7020 m².
 • 2. Hala za mašinsku obradu skidanjem strugotine (hala mašinske obrade) dimenzija 135 x 40 m,
  sa aneksom dimenzija 135 x 6 m, ukupne površine 7020 m².
 • 3. Hala za antikorozivnu zaštitu i završnu montažu dimenzija 85 x 32 m, ukupne površine 2720 m².