KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

Zatvarač HE Avče

NARUČILAC: Metalna Slovenija
VREDNOST:
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Rešetke HE Avče

NARUČILAC: Metalna Slovenija
VREDNOST:
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Zatvarači HE Mostarsko Blato

NARUČILAC: JP EPHZ Herceg Bosne BIH
VREDNOST:
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Cjevovod HE Mostarsko Blato

NARUČILAC: JP EPHZ Herceg Bosne BIH
VREDNOST:
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Prelivne klapne Mostarsko Blato

NARUČILAC: JP EPHZ Herceg Bosne BIH
VREDNOST:
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Zatvarač na kuli HE Mostarsko Blato

NARUČILAC: JP EPHZ Herceg Bosne BIH
VREDNOST: 286.215,59 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Remont prelivnih klapni HE Perućica

NARUČILAC: EPGC Crna Gora
VREDNOST: 112.159,71 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.