KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

Izrada koračne peći kapaciteta 160t/h,GEORGSMARIENHŰTTE GmbH Osnabruck

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 511.029,00 €
SEZONA: 2005

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada koračne peći kapaciteta 165/h,SUDWESTFALEN GmbH Siegen

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 388.164,00 €
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada dvije tunelske peći EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GmbH Witten

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 104.887,00 €
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada tunelske peći EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GmbH, Krefeld

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 104.887,00 €
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada dvije peći Vallourec & Mannesmann Tubes Deutschland GmbH, DUSSELDORF

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 182.465,00 €
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada peći HUBALKENOFEN 3 kapaciteta 250t/h Bochum

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 526.352,56 €
SEZONA: 2007/08

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada koračne peći HUBALKENOFEN 6 Salgitter

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST: 1.226 918,55 €
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada koračne peći HUBALKENOFEN ALABAMA

NARUČILAC: Techint Italimpianti Njemačka
VREDNOST:
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija.

Izrada rotacione peći-Krefeld

NARUČILAC: Maerz-Gautschi Njemačka
VREDNOST:
SEZONA: 2007

OPIS RADA: Izrada zavarenih djelova konstrukcije podsklopova, sklopova, kućišta peći različitih vrsta i dimenzija

Izrada oscilacije kokile

NARUČILAC: SMS, Demag Njemačka
VREDNOST:
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Proizvodna i metalurška oprema, djelovi mašina, kućišta filtera.

Izrada rezervnih djelova za segmente TAGANRUND i SEVERUND

NARUČILAC: SMS, Demag Njemačka
VREDNOST:
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Proizvodna i metalurška oprema, djelovi mašina, kućišta filtera.

Izrada postolja oscilacija

NARUČILAC: Concast, Švajcarska
VREDNOST:
SEZONA: 2006

OPIS RADA: Proizvodna i metalurška oprema, djelovi mašina, kućišta filtera.

Podvozja za vanredne prevoze

NARUČILAC: Kamag, Njemačka
VREDNOST:
SEZONA: 2006/07

OPIS RADA: Proizvodna i metalurška oprema, djelovi mašina, kućišta filtera.

Rezervni djelovi ulaznog dijela i kučišta minimalna S45.50

NARUČILAC: EPCG, Crna Gora
VREDNOST: 101.918,70 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Proizvodna i metalurška oprema, djelovi mašina, kućišta filtera.

Stope za platforme

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 70.752,00 KM
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Čelična konstrukcija za platforme

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 118.005,00 KM
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Čelična konstrukcija za trafostanicu

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 250.131,00 KM
SEZONA: 2009

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

CHEVRON platforme M1-M10

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 165.731,70 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Hot Blast

NARUČILAC: Cjevovod - Švedska
VREDNOST: 392.710,00 €
SEZONA: 2008

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

ALSTON CCW MODULE

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 286.450,00 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

ALSTON CCW MODULE

NARUČILAC: JPS Consult, Holandija
VREDNOST: 197.000,00 €
SEZONA: 2010

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.