KONTAKT INFO

  • METALAC TERMOCHEM d.o.o.
  • Bulevar 13. Jula bb 81400 Nikšić
  • Crna Gora
  • Tel/Fax: +382 40212202
  • E-mail:info@metalac.me

Cjevovod HE Mostarsko Blato

NARUČILAC: JP Elektroprivreda HZHB - Mostar
SEZONA: 2008-09

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

GEA Prag

NARUČILAC: GEA Germany
Godina proizvodnje: 2009/10

OPIS RADA: Hidro, termoenergetski objekti, posude pod pritiskom, cjevovoda, mostova.

Cjevovod

Cjevovod

Redukcija